Harris på plukk(pose)tur

Fredag 16.8.19 deltok Harris Advokatfirma i et plukk-boss tiltak fra Friluftsrådets eiendom i Fanafjorden.

Etter dennne hyggelige samlingen mottok vi noen flott ord fra Leif Kahrs Jæger, partner i Harris Advokatfirma:

Plukkposens velsignelser

Hvem skullle tro at en haug advokater
Midt på den lyse dag
Plukket boss for å komme ajour og i vater

Jo, rett til miljø er et fag

Kunsten å tenke at små bidrag teller
To hender, ett hjerte, en sjel
Delta selv fremfor jobbe, ja heller
Det handler om å ta del

Hvis alle fylte en pose om dagen
Selv bare en liten en
Ville vi en dag bli kvitt søppelplagen
Og strandsonen atter bli ren

Før plasten tar livet av kloden
Og plukkfisken kun er av plast
Er plukkposen kanskje den rette koden
Bruk, samle opp, -ikke kast!

Vi setter sånn pris på gode tilbakemeldinger og ikke minst innsatsen dere gjør!